Zorgonderwijs

Zorgonderwijs in Bergeijk

De provincie Noord-Brabant wil dat iedereen kan meedoen en dat iedereen deelt in de goede dingen die Brabant te bieden heeft. Daarom werkt de provincie, samen met anderen, aan het versterken van die sociale veerkracht. Als middel om initiatieven die aan de sociale veerkracht bijdragen aan te jagen is het Brabant Outcomes Fund (BOF) opgezet. Kansrijke initiatieven kunnen via dit fonds cofinanciering krijgen.

Vanuit heel de provincie zijn 82 projecten aangemeld, waarvan er 5 zijn geselecteerd die voor financiering in aanmerking komen. Daar hoort ook een Bergeijks project bij!

Samen met Stichting Aquinohuis, de daarin betrokken partners, RSZK, Summa college en de gemeente Bergeijk is het project ‘Samen Slim Zorgen Thuis’ ontwikkeld. Dit project is erop gericht om laagdrempelig in Bergeijk, onderwijs en stageplekken aan te bieden op het gebied van (ondersteuning in) de (thuis-)zorg. Daarmee willen we de volgende twee hoofddoelen bereiken:

  1. Door meer mensen in de lokale zorg kunnen onze inwoners langer (veilig) thuis wonen
  2. Iedereen doet mee / is aan het werk in de eigen omgeving

Deze doelen dragen bij aan de sociale veerkracht van onze gemeente.

Het project gaat twee jaar als pilot in Bergeijk lopen. In deze tijd doen we ervaring op die we kunnen gebruiken om het project als concept geschikt te maken voor een bredere uitrol. Dat kan in De Kempen zijn, maar ook elders in de provincie.

De komende maanden gaan we een intensief traject in met het BOF om het project verder uit te werken, in overeenkomsten te gieten en (zo hopen we) een daadwerkelijk start te kunnen maken in augustus van dit jaar.