Wijzigingen in het minimabeleid

 

Kansen voor alle kinderen

In de Kempengemeenten vinden we het belangrijk dat alle kinderen de kans krijgen om hun talenten te ontwikkelen en te onderzoeken waar hun passie ligt. Helaas is dit niet voor alle kinderen vanzelfsprekend. In gezinnen met een laag inkomen staan ouders vaak voor een dilemma; de energierekening moet betaald worden, maar ook de contributie voor de zwemles of de muziekschool. In deze gezinnen wordt vaak, noodgedwongen, de keuze gemaakt om het kind af te melden bij de sport of muziekschool. Ook schooluitjes worden vaak overgeslagen. Om dit te voorkomen kennen we in de Kempengemeenten een aantal regelingen. Momenteel ligt de uitvoering van deze regelingen bij ISD de Kempen. Ook de Stichting Leergeld heeft hier een belangrijke rol in. Vanaf 1 januari 2018 gaat deze structuur veranderen.

Stichting Leergeld

Vanaf 1 januari 2018 komt er één loket voor kinderen tot 18 jaar; de Stichting Leergeld. Dit betekent dat alle aanvragen kunnen worden ingediend bij Leergeld. Intermediairs van de Stichting Leergeld plannen een bezoek in en inventariseren wat er in een gezin nodig is om de kinderen volwaardig mee te kunnen laten doen. Denk hierbij aan een fiets, lidmaatschap bij een sportvereniging of muziekschool of een bijdrage voor een schoolreisje.

De Stichting Leergeld werkt hierin samen met het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds; aanvragen die betrekking hebben op sport en cultuur worden door Leergeld doorgestuurd naar deze fondsen. De fondsen betalen vervolgens de rekening van de sportvereniging of de muziekschool. Kosten die betrekking hebben op overige zaken zoals schoolkosten, worden door de Stichting Leergeld uitbetaald.

Doelgroep

De Stichting Leergeld is er voor alle gezinnen die een inkomen hebben tot 120% van de bijstandsnorm. Dit betekent dat gezinnen die leven van een bijstandsuitkering in aanmerking komen, maar ook gezinnen die een laag inkomen hebben uit werk of een eigen onderneming.

Meer informatie?

Op de website www.leergeldveldhovendekempen.nl (voor gezinnen uit Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel-De Mierden) of www.leergeld.nl/best (voor gezinnen uit Oirschot) staat meer informatie over de werkwijze van de Stichting Leergeld en de aanvraagprocedure.