Veiligheid

Is er iets niet pluis in Bergeijk?

De gemeente Bergeijk wil samen met haar veiligheidspartners en haar inwoners/ondernemers een vuist maken tegen ondermijning. Iedereen kan meehelpen om ondermijning een halt toe te roepen.

Wellicht heeft u ook wel eens een (onderbuik) gevoel dat op een bepaalde locatie zaken gebeuren die niet pluis zijn. U kunt dergelijke signalen/ gevoelens melden bij de gemeente of bij de politie.

Melden bij de gemeente

  • Per e-mail via: iserietsnietpluis@bergeijk.nl;
  • Anoniem door de tipkaart met antwoordnummer in te vullen. Deze is verkrijgbaar in het gemeentehuis en in de gemeenschapshuizen;
  • Telefonisch via telefoonnummer 0497 – 551 455;
  • Voor dumpingen drugsafval via het calamiteitennummer van de Meld & Herstellijn 0497 – 551 480.

Melden bij de politie

  • 112 (spoed/ heterdaad);
  • 0900 – 8844 (geen spoed);
  • Bij de wijkagent;
  • 0800 – 7000 Meld Misdaad Anoniem.

Door zaken (anoniem) te melden levert u een belangrijke bijdrage aan een veilige en leefbare omgeving.