Sociaal Raadsliedenwerk

Sociaal Raadsliedenwerk

Soms lijkt het wel of er steeds meer regels en formulieren bij komen. Ziet u misschien door de bomen het bos niet meer? Is het invullen van een formulier of het begrijpen van een regeling soms lastig? Dan kan het Sociaal Raadsliedenwerk van de Intergemeentelijke Sociale Dienst de Kempen (ISD) u weer op weg helpen. Sociaal Raadsliedenwerk is gratis voor alle inwoners van de gemeente Bergeijk.

U kunt hier terecht als:

 • U een vraag heeft op het gebied van sociale zekerheid, wetten en regelingen
 • U van een regeling wilt weten wat uw rechten en/of plichten zijn
 • Het niet duidelijk si waar u met vragen terecht kunt.

Een gesprek bij Sociaal Raadsliedenwerk biedt dan wellicht uitkomst. Zij helpen u om uw weg te vinden in de soms lastige en complexe wet- en regelgeving.

Sociaal Raadsliedenwerk geeft ook informatie en advies over:

 • Uw loon of uitkering
 • Belastingdienst toeslagen zoals huurtoeslag, zorgtoeslag en kindgebonden budget
 • Sociale voorzieningen zoals kinderbijslag of AOW
 • Belastingaanslagen of invordering belasting
 • Beslaglegging en de beslagvrije voet
 • Regelingen voor mensen met een laag inkomen
 • Zorg- en maatschappelijke regelingen, zoals Wmo en de hoogte van uw eigenbijdrage CAK
 • Juridische vragen over beschikkingen van overheidsinstanties
 • Juridische vragen over huur- en woonzaken

Informatie

In een gesprek wordt onafhankelijke informatie gegeven en al uw vragen worden vertrouwelijk behandeld. U krijgt uitleg over de wijze waarop regels en procedures worden toegepast, afhankelijk van uw situatie. Ook wordt aan u uitgelegd wat uw rechten en plichten zijn.

Advies

In een persoonlijk gesprek worden mogelijke oplossingen besproken en wordt uitleg gegeven over eventuele voor- en nadelen van een bepaalde keuze. U krijgt advies bij het maken van keuzes op sociaal juridisch gebied.

Ondersteuning

Vaak is een advies al voldoende, maar waar dat nodig is ondersteunt het Sociaal Raadsliedenwerk ook bij het schrijven van een brief, klacht of bezwaar.

Bemiddelen en verwijzen

Als ter verduidelijking en/of een oplossing voor een probleem een andere instantie moet worden ingeschakeld, zal dit aan u worden voorgelegd. Indien nodig vindt doorverwijzing plaats naar een advocaat of andere specialist. Het is ook mogelijk dat het Sociaal Raadsliedenwerk bij een instantie bemiddelt.

Afspraak maken?

De medewerker Sociaal Raadsliedenwerk houdt wekelijks spreekuur in het gemeentehuis van Bergeijk. Als u daarvan gebruik wilt maken kunt u voor het maken van een afspraak contact opnemen met de gemeente Bergeijk. Telefonisch is het gemeentehuis bereikbaar via het nummer 0497 – 551 455 op maandag en donderdag van 08.30 – 17.00 uur, op dinsdag en woensdag van 08.30 uur – 19.00 uur en op vrijdag van 08.30 – 12.30 uur.