Natuurbranden

Verhoogd risico natuurbrandenIn de regio Brabant-Zuidoost geldt op dit moment Fase 2 – Extra Alert. Het is al langere tijd droog in de natuur. De kans is dan ook aanwezig dat een natuurbrand ontstaat. Een natuurbrand kan zich in droge periodes snel en onvoorspelbaar ontwikkelen, zeker bij harde wind.
Terreineigenaren, natuurbeheerders en hulpdiensten zijn in deze periode extra alert, maar vragen ook uw medewerking om de gevolgen van natuurbrand te voorkomen of te beperken.

Laten we samen verantwoordelijkheid nemen. Rook niet en maak ook geen vuur in de natuur in droge periodes om brand te voorkomen. Constateert u smeul danwel brand, bel dan direct 112.

Meer info op: Natuurbrandrisico.nl