Lintjesregen

Koninklijke Onderscheiding aanvragen

Voor de lintjesregen van 2020

Wat een gouwe kerel, daar kun je altijd op bouwen’ en ‘Hoe doet ze dat toch? Een baan, gezin en ook nog zoveel vrijwilligerswerk… petje af hoor!’. Iedereen kent ze wel, personen in uw directe omgeving die goud waard zijn voor de samenleving. Mensen die zich al vele jaren inzetten voor anderen, voor een vereniging of voor een goed doel. Belangeloos en meestal in alle bescheidenheid, simpelweg omdat ze belangrijk vinden dat het werk gedaan wordt. Kortom, mensen die een lintje verdienen. Maar daar gaat het nog vaak mis… De stap om een Koninklijke Onderscheiding aan te vragen wordt vaak vergeten of men denkt dat het ingewikkeld is. Dat laatste is niet helemaal waar Het is wel wat werk, maar echt ingewikkeld is het niet. De procedure en de stappen die u moet doorlopen kunt u vinden op www.bergeijk.nl/lintjes Vanuit de gemeente kan de contactpersoon u ook altijd helpen met het invullen van de juiste formulieren.

Vindt u het belangrijk dat mensen waardering krijgen? Dan mag daar best wel wat inspanning tegenover staan, toch? De deadline voor het aanleveren van voorstellen voor de Lintjesregen van 2020 is vrijdag 14 augustus 2019.

Voor meer informatie of het aanvragen van een formulier kunt u contact opnemen met het bestuurssecretariaat via telefoonnummer 0497-551462 of per e-mail bestuurssecretariaat@bergeijk.nl. Tevens is het verstandig, voor u een aanvraag indient, om contact op te nemen met het bestuurssecretariaat. Zij kunnen u in grote lijnen vertellen of de verdiensten inderdaad bijzonder genoeg zijn om voor een onderscheiding in aanmerking te komen. Zo voorkomt u teleurstellingen en weet u zeker dat het verzoek op de juiste manier in behandeling wordt genomen. Verhoudingsgewijs gaan er helaas weinig Koninklijke Onderscheidingen naar vrouwen, terwijl het aantal vrouwelijke vrijwilligers talrijk is.

Criteria

Iemand komt voor een Koninklijke onderscheiding in aanmerking als hij of zij:

  • Geruime tijd als vrijwilliger actief is. Het moet gaan om een aaneengesloten periode;
  • vrijwilligerswerk doet dat ten dienste staat van de samenleving;
  • geen (vaste) vergoeding voor het vrijwilligerswerk ontvangt;
  • van aantoonbaar onbesproken gedrag is;
  • nog als vrijwilliger actief is of het vrijwilligerswerk hoogstens 1 jaar voor de aanvraag heeft beëindigd.

Het indienen van een aanvraag betekent overigens niet automatisch dat de Koninklijke Onderscheiding ook daadwerkelijk wordt toegekend. Het is daarom van groot belang dat aanvragers de voordracht met grote zorgvuldigheid en strikt vertrouwelijk behandelen.

Uitreiking op ander moment
Daarnaast kunt u iemand door het hele jaar heen voordragen voor een Koninklijke Onderscheiding, te denken valt hierbij aan afscheid van degene die u voordraagt bij een vereniging, een jaarvergadering of een bijzondere bijeenkomst. Voor deze tussentijdse voordrachten geldt een indieningstermijn van vier tot zes maanden.

Wat wordt er met uw voorstel gedaan?

U krijgt een ontvangstbevestiging na het indienen van het voorstel. Bij eventuele onvolkomenheden of onduidelijkheden wordt er contact met u opgenomen. Er vindt een onderzoek plaats en aan de hand daarvan adviseert de burgemeester over het voorstel. Het voorstel wordt doorgestuurd naar de Commissaris van Koning, vervolgens naar het Kapittel voor de Civiele Orden en de betrokken minister. Het ontwerpbesluit wordt ondertekend door Zijne Majesteit de Koning. In naam van de Koning wordt de onderscheiding en versierselen door de burgemeester uitgereikt. Het bestuurssecretariaat informeert namens de burgemeester de voorsteller over de uitkomst.

Meer actuele informatie over het aanvragen van lintjes kunt u vinden op: www.lintjes.nl.