LANGER THUIS IN EIGEN HUIS

TERUGBLIK OP DE THEATERVOORSTELLING LANGER THUIS IN EIGEN HUIS. 

 

Zo’n honderd inwoners van Luyksgestel en nabije omgeving kwamen op zondagmiddag 19 januari naar Den Eijkholt. Het thema “Hulp vragen en aanbieden” leeft blijkbaar bij veel mensen. In de foyer was er voor iedereen een gratis kopje koffie of thee. Diverse rollators bleven daar de wacht houden terwijl de bezoekers zich nieuwsgierig naar de theaterzaal begaven.

Een vermakelijke voorstelling volgde. We zagen scènes waarin een oudere man moeizaam maar keurig zijn grote tuin aanharkte en vervolgens struikelde over het hobbelige pad, een eigenwijze moeder die levensgevaarlijk op een krukje stond te wiebelen, toegeschreeuwd door haar zoon dat ze er onmiddellijk vanaf moest komen. De muzikant begeleidde het geheel met gitaar of mondharmonica en met gezongen teksten…..“Lucia, Lucia, je wilt me wel helpen ja….!”

De toeschouwers werden uitgenodigd om aan te geven wat de zoon b.v. anders kon doen en die aanwijzingen werden onmiddellijk verwerkt in een nieuwe scène.

En Suus toonde de cartoons waarin ze de gebeurtenissen heel treffend  wist weer te geven.

De vraag van de acteurs naar voorbeelden uit het eigen leven werd door enkele mensen beantwoord, voor velen was het blijkbaar nog een brug te ver om daarover in zo’n volle zaal te spreken. Maar aan de lachende gezichten, het instemmend geknik was duidelijk af te lezen dat de situaties zeer herkenbaar waren.

Enkele mensen noteerden tenslotte op de aanwezige briefjes hun hulpvraag of aanbod.

 

De voorstelling kunnen we zeker geslaagd noemen.

En nu het vervolg. De ontvangen hulpvragen en het aanbod worden geïnventariseerd en de mensen krijgen hierover een terugkoppeling.

Maar deze voorstelling is bedoeld als het begin van een bewustwording over hoe wij het in Luyksgestel met elkaar nog beter kunnen gaan regelen.

Alleen professionele hulp is niet genoeg om te zorgen voor een fijne oude dag in je eigen huis. Daarvoor hebben we onze medemensen nodig. Het is fijn als je ervaart dat een ander zich om je bekommert. Maar ook het vooruithelpen van een naaste blijkt voldoening te geven. Soms zien mensen dit zelf en regelen ze dit onderling. Maar er zijn ook mensen die buiten de boot te vallen.

Hoe krijgen we die in beeld? En waar vinden we mensen die iets kunnen betekenen voor een ander?

 

Wordt vervolgd!

 

Werkgroep Langer thuis in eigen huis.