Koperteutenstichting

Waardering voor bijzondere inzet en betrokkenheid  van vrijwilligers binnen Luyksgestel!

Luyksgestel kan niet bestaan zonder vrijwillige inzet en betrokkenheid vanuit de eigen gemeenschap. De Koperteutenstichting stelt zich onder meer ten doel om die gemeenschapszin te stimuleren en vooral ook te waarderen.

KoperteutVeel vrijwilligers doen langdurig hun werk vanuit pure betrokkenheid en zijn vaak herkenbaar aan een grote mate van bescheidenheid. Dat uit zich in typisch uitspraken zoals “wat ik doe, stelt toch allemaal niet zoveel voor” of “tis al lang goed”.   Voor deze bijzondere mensen is de jaarlijkse Koperteutenprijs vooral in het leven geroepen.

Uit kandidaten, die door zowel verenigingen als particulieren kunnen worden aangedragen, maakt het bestuur van de Koperteutenstichting jaarlijks een keuze. Tijdens een feestelijke bijeenkomst begin januari wordt deze persoon, vanwege zijn of haar verdiensten voor de gemeenschap, als prijswinnaar onderscheiden.

Kandidaten voor de ‘Koperteutenprijs’ kunnen worden gemeld bij het bestuur van de Koperteutenstichting. Dat kan met behulp van een telefoontje of mailbericht aan Albert Verhoeven (06-5064 5052 of via averhoe2@csc.com).  In dat contact ontvangt u nadere informatie over het vervolg en de benodigde stapen om een kandidaat aan te melden.

Reeds eerder voorgedragen kandidaten hoeven niet opnieuw gemeld te worden. Deze voordrachten worden namelijk in portefeuille gehouden. Uiteraard worden alle contacten en voordrachten te allen tijde strikt vertrouwelijk behandeld.