Kempenagenda

Vervolg Strategische Kempenagenda

De gemeenteraden van Bergeijk, Bladel, Eersel, Oirschot en Reusel- De Mierden gaven de vijf
colleges eind 2018 de opdracht om te komen tot een Strategische Kempenagenda. In de beoogde
agenda benoemen de Kempengemeenten thema’s en opgaven waarop strategische samenwerking in
de Kempen meerwaarde heeft en ze een gezamenlijk belang hebben. Het gaat om overkoepelende
thema’s en opgaven die de vijf Kempengemeenten verbinden. Hieronder leest u over de voortgang
en het vervolg van het proces om te komen tot een Strategische Kempenagenda.

Startbijeenkomst
Op 9 januari 2019 vond een startbijeenkomst plaats voor raads- en collegeleden van de vijf
Kempengemeenten. Judith Keijzers-Verschelling en Pieter van Geel gaven als bestuurlijk kartrekker en
procesbegeleider een korte inleiding en informeerden de 113 aanwezigen over het beoogde proces. De
input die door raads- en collegeleden tijdens het interactieve gedeelte werd gegeven is zeer waardevol en
wordt gebruikt als eerste richting voor het opstellen van de Strategische Kempenagenda.
De startbijeenkomst was daarmee een goed begin van het proces. Naast de inhoudelijke informatie die werd
opgehaald stond de bijeenkomst ook in het teken van het ontmoeten van de raads- en collegeleden van de
vijf Kempengemeenten en met elkaar de dialoog aangaan over thema’s en opgaven voor de Kempen.

Planning
De procesbegeleider voert de komende maanden zowel intern als extern gesprekken over mogelijke thema’s
en gezamenlijke opgaven. Met die input gaan we eerst individueel per gemeente en op een later moment
gezamenlijk in gesprek met de vijf gemeenteraden en colleges. Met deze informatie stellen we een
Strategische Kempenagenda op. Besluitvorming door de gemeenteraden is voor de zomer beoogd.

Vervolg
Met de Strategische Kempenagenda geven we antwoord op de inhoudelijke WAT-vraag. Na vaststelling van
de inhoudelijke agenda door de vijf gemeenteraden volgt een vervolgopdracht om antwoord te geven op de
HOE-vraag. We bekijken in deze vervolgopdracht welk samenwerkingsmodel (structuur) het beste past bij
de Strategische Kempenagenda.