Hoge Rijt en Rijt

Start werkzaamheden Hoge Rijt en Rijt Luyksgestel

De komende maanden worden werkzaamheden uitgevoerd op de Hoge Rijt en de Rijt in Luyksgestel. Het gebied tussen de komgrens op de Hoge Rijt en het centrum van Luyksgestel wordt ingericht als een 30km/uur gebied. De bestaande asfalt toplaag van de rijbanen worden vervangen door nieuw asfalt. Gelijktijdig worden rode fietssuggestiestroken aangebracht. De bebouwde komgrens wordt heringericht met een wegversmalling en de kruispunten Rijt / Hoge Rijt / Neerrijt en Rijt /Zoeferbeemd worden aangepast. Tussen het centrum en molen De Deen wordt aan 1 zijde van de weg een vrij liggend voetpad aangelegd.

Deze werkzaamheden zijn het afgelopen jaar in samenspraak met aanwonenden en de dorpsraad van Luyksgestel tot stand gekomen. De informatie omtrent het voorbereidingstraject kunt u vinden op de website van de gemeente: www.bergeijk.nl/rijthogerijt

Vanaf maandag 24 februari wordt gestart met werkzaamheden op het kruispunt Rijt / Hoge Rijt / Neerrijt. Als gevolg van deze werkzaamheden wordt de aansluiting naar de Neerrijt afgesloten. Verkeer kan wel, over een versmalde rijstrook, van Rijt naar Hoge Rijt en andersom. Er wordt een omleiding ingesteld voor het verkeer komende vanaf de Neerrijt.

Vanaf 16 maart wordt dan de gehele kruising afgesloten. Dit is het gevolg van werkzaamheden van de nutsbedrijven die rondom dit kruispunt hun kabels en leidingen moeten verleggen. Vanaf dat moment wordt een omleidingsroute aangegeven via Weebosch en Bergeijk.

Na het verleggen van de noodzakelijke kabels en leidingen gaat onze aannemer aan de slag met de reconstructie van het gehele kruispunt en de gelijktijdig ook de werkzaamheden op de Hoge Rijt inclusief de bebouwde kom grens. Die werkzaamheden staan vooralsnog gepland tot half april. Gedurende deze periode geldt eveneens de omleiding via Weebosch en Bergeijk.

Na deze fase worden werkzaamheden uitgevoerd tussen de kruising Rijt / Hoge Rijt / Neerrijt en kruising Rijt / Zoeferbeemd (industrieterrein de Rijt). Deze werkzaamheden gaan naar verwachting 2 weken duren, tot begin mei.

Tot slot volgt een laatste fase waarbij het kruispunt Rijt / Zoeferbeemd en het laatste gedeelte van de Rijt richting het centrum zijn afgesloten. Deze werkzaamheden gaan naar verwachting 3 weken duren, tot eind mei.

Gedurende de hele uitvoeringsperiode worden omleidingsroutes aangegeven. Deze kunnen bij de voortgang naar een volgende uitvoeringsfase ook veranderen. Let dus op de aanwezige omleidingsborden voor de juiste routes.

Om de bereikbaarheid van industrieterrein de Rijt te garanderen wordt er gedurende de hele uitvoeringsperiode (dus vanaf 24 februari tot het einde van het werk) een tijdelijke ontsluiting aangelegd tussen de Kapellerweg en het industrieterrein. Vanaf de Kapellerweg, in de omgeving van de kapel, wordt een tijdelijke ontsluiting gemaakt zodat (vracht)verkeer van en naar het industrieterrein niet door het centrum van Luyksgestel hoeft te rijden.

Via de facebookpagina Bergeijk Werkt Aan De Weg kunt u de voortgang van de werkzaamheden volgen. www.facebook.com/bergeijkwerktaandeweg