Dorps Servicepunt

Sinds juni 2013 heeft de RSZK in Lucia in Luyksgestel een Dorpsservicepunt. Van maandag tot en met vrijdag staan medewerkers van RSZKklaar om uw vragen op het gebied van de zorg- en dienstverleningvan de RSZK tebeantwoorden. Indien noodzakelijk kunnen onze medewerkersdirect zaken voor uinregelen.

Adres:
Kerkstraat 56, Luyksgestel
Volg de bordjes ‘Dorpsservicepunt’ in Lucia.

De wijkzuster van de RSZK
Onzewijkzuster is van maandag tot en met vrijdag van 11.00tot 12.00 uur in Lucia aanwezig. U kunt vrijblijvend binnenlopen met uw vragenover thuiszorg, hulp bij het huishouden, uitleen hulpmiddelen, maaltijdserviceof andere zaken die u nodig heeft op het gebied van thuiszorg.

Ook als u op dit moment geen thuiszorg of andere dienstennodig heeft maar wel verwacht dat u op termijn hiervan gebruik gaat maken kuntu nu al kennis maken met de wijkzuster, uw vragenstellen of direct afsprakenmaken over het leveren van thuiszorg. U kunt ook buiten deze tijden in contact komen met dewijkzuster. Bel hiervoor naar het telefoonnummer (0497) 57 93 00. De medewerkervan de receptie van RSZK ’t Hofhuys draagt er zorg voor dat uw bericht bij de wijkzuster terecht komt.

Klantadviseur
Iedere woensdag, van 08.30 tot 11.00 uur is één van onzeklantadviseurs aanwezigin Lucia. Op deze momenten kunt u vrijblijvend binnenlopen en informatie inwinnen over onderwerpen op het gebied van wonen, zorg en welzijn.

  • U heeft zorg en heeft vragen?
  • U heeft geen zorg en wil geïnformeerd worden over de mogelijkheden!
  • U wil direct dat er zorg voor u ingeregeld wordt.

Liever een huisbezoek
Indien u liever een afspraak aan huis heeft is dit uiteraardook mogelijk. U kunt hiervoor van maandag tot en met vrijdag bellen naar hettelefoonnummer (0497) – 33 19 84. Aan een gesprek met onze klantadviseur zijngeen kosten verbonden en verplicht u tot niets.

Thuiszorg
Zelfstandig blijven wonen,ook als u hulp of zorg nodig heeft? RSZK helpt u daarbij. Dé specialist op hetgebied van ouderenzorg. Zorg bij u thuis, menselijk en professioneel, dat iswat u van ons mag verwachten.

RSZK Dames

 

 

 

 

 

 

Persoonlijke verzorging
Voorals u hulp nodig heeft bij dagelijkse handelingen, zoals opstaan, aan- enuitkleden, naar bed gaan, wassen en douchen. Dit kan op afgesproken tijden.

Verpleging
Onze verpleegkundigen zijn opgeleid om u te verplegen bij wondverzorging,behandeling met een infuus, pijnbestrijding, verwisselen van een katheter endergelijke.

Begeleiding
Heeft u problemen bij het overzien van het dagelijkse leven? Ook dan kunt ueen beroep op ons doen.

Terminale zorg
Mensendie ernstig ziek zijn, willen vaak in deze laatste levensfase in huneigen vertrouwde omgeving blijven om ook in hun eigen omgeving te kunnensterven. Wij bieden hen en hun familie begeleiding en zorg.

Spoedzorg
Indien gewenst, kan thuiszorg per direct worden opgestart. Ook na eenziekenhuisopname. De RSZK werkt namelijk samen met diverse regionaleziekenhuizen

Hulp bij het huishouden
RSZKlevert in Luyksgestel hulp bij het huishouden. Onzemedewerkers helpen cliënten in de thuissituatie bij de zware huishoudelijketaken. Wanneer een medewerker van de RSZK bij u thuis komt zal zijbijvoorbeeld de was,het strijkwerk, de afwas en het schoonmaken van debadkamer en het toilet voor haar rekening nemen. Daarmee wordt u werk uithanden genomen. Uiteraard wordt er bij u in huis hard gewerkt wordt om de huishouding goed oporde te krijgen. U kunt dus rekenen op kwaliteit en betrouwbaarheid, maar ookop een gezellig praatje en persoonlijke aandacht.

Wij hebben geen wachtlijsten, dus wij kunnenu directhuishoudelijke verzorging bieden. De wijkzuster kan u nader informeren overhulp bij het huishouden van de RSZK.

Uitleen hulpmiddelen
RSZKwerkt samen met Medicura, een expert op het gebied vanuitlenen van hulpmiddelen. In Lucia staan een aantal artikelen standaard opvoorraad. Deze artikelen worden uitgeleend. Andere artikelen kunnen op zeerkorte termijn bij u aan huis geleverd worden. Tijdens de openingstijden van hetDorpsservicepunt kunt u terecht voor de uitleen van hulpmiddelen. Vanmaandagt/m vrijdag van 11.00 uur tot 12.00 uur.

Buiten deze tijden kunt u ook terecht bij de receptie vanzorgcentrum ’t Hofhuys Eerselsedijk 2 te Bergeijk.