Dementievriendelijk Bergeijk

Bergeijk streeft ernaar een prettige gemeente te zijn (ook) voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Er zijn in dit kader al diverse projecten opgestart en workshops georganiseerd. Maar er komen nog steeds nieuwe ideeën en dus projecten bij. Voor het project ‘dementia-app’ zoeken we nog deelnemers.

 Wat is de dementia-app?

De dementia-app helpt bij het ontzorgen van mensen met dementie en hun directe omgeving. Het contact via deze community-app, die zeer gebruiksvriendelijk is en gemakkelijk te installeren, bevordert bovendien de sociale betrokkenheid en draagt bij aan de kwaliteit van leven. Mensen met dementie worden ondersteund door deze ‘digitale cirkel’ om hen heen van mantelzorgers, familie, vrienden en zorgprofessionals.

 Mensen met dementie hebben o.a. behoefte aan een dagritme en structuur en zullen naar verwachting langer thuis kunnen blijven wonen, als zij daarbij adequaat worden ondersteund door mantelzorg en technologie. De dementia-app is een belangrijke aanvulling op de fysieke hulp van mantelzorgers en familie aan mensen met dementie. Ook worden mantelzorgers ontlast.

 Concreet maken mensen met dementie en de mensen in hun directe omgeving gebruik van een tablet waarop de app wordt geïnstalleerd (Android en Apple). De app werkt niet via de telefoon.

 Onderdelen van de app:

     Mijn dag/mijn week (waarbij agenda-items die zijn geweest automatisch verwijderd worden);

     Contact (beeldbellen);

     Geheugenspellen (om alleen te spelen of samen met de mantelzorger);

     Belangrijke nieuwsitems uit de polygoonjournaals van 1945-1976;

     Fotoalbum (met dierbare foto’s een levenspad weergeven);

     Logboek en agenda: voor mantelzorgers, familieleden, vrienden, casemanagers en extramurale zorg om elkaar op de hoogte te houden van dagelijkse ervaringen met de gebruiker en om de agenda op afstand te vullen;

     Screensaver (waarop duidelijk de dag, tijd en de activiteiten van die dag te zien zijn).

 Deelnemen?

De gemeente start een pilot waaraan u gratis kunt deelnemen. Voorwaarde is wel dat de dementerende in Bergeijk woonachtig is, de mantelzorger mag ook buiten de gemeente wonen. U kunt zich opgeven of meer informatie verkrijgen bij mevrouw Kim Marijnen, k.marijnen@bergeijk.nl