Buurtpreventie

Buurtpreventie, iets voor uw wijk?

Een veilige en leefbare woon- en werkomgeving dat willen we allemaal. Dus zorgen we er samen voor dat vandalisme, criminaliteit en verstoring… Lees meer..

Provinciaal adviesrapport de Kempem

Reactie Bergeijk op provinciaal

adviesrapport Kempen

Het college van B&W heeft kennisgenomen van het, door het college van Gedeputeerde Staten vastgestelde, adviesrapp… Lees meer..

Overzicht Alzheimer Café De Kempen

Een overzicht voorjaar 2018. 

 

poster_altzheimercafe_voorjaar_2018

Attachments poster_altzheimercafe_voorjaar_2018 (211 kB)… Lees meer..

Verkiezingslijsten

De verkiezingslijsten voor maart 2018.

Kandidatenlijsten gemeenteraad gemeente Bergeijk

Attachments Kandidatenlijsten gemeenteraad gemeente Bergeijk (257 kB)… Lees meer..

Whatsapp proef

Heeft u een vraag aan de gemeente? Stel hem via WhatsApp! De gemeente Bergeijk is gestart met een proef waarbij u via WhatsApp vragen aan de gemeente kunt stellen. Omdat meer dan d… Lees meer..

Dorpsraad

Op dit moment bestaat de dorpsraad uit 7 personen, te weten:

Ed Muylkens Erwin Dolmans Gerry van Rooij Marion de Bruin Sjaan Janssens Walter Buijtels Wim Dirx

Samenstelling na d… Lees meer..