Bodemherstel

Project voor duurzaam bodemherstel

Eén van de maatregelen waarmee de gemeente Bergeijk de komende jaren werkt aan duurzaam bodemherstel van bosbodems, is het verspreiden van steenmeel. Steenmeel helpt om de verzuurde bodem en de biodiversiteit te herstellen. De herstelwerkzaamheden zijn onderdeel van een POP3-project. Een Europees programma dat gericht is op het herstellen van de biodiversiteit en het verhogen van de weerbaarheid van bos en natuur. Bosgroep Zuid Nederland zorgt voor de coördinatie. De verspreiding heeft op vrijdag 20 december 2019 plaatsgevonden. Op een boslocatie van 6 hectare tussen de Zwarte Horst (Pielis) en heidegebied Stevensbergen, door middel van een helikopter met daaronder een grote bak.

Waarom is bodemherstel nodig?

De bodem in veel Brabantse bossen is belangrijke nutriënten, zoals calcium, kalium en sporenelementen kwijtgeraakt. Het is een gevolg van verzuring en vermesting, waardoor ook het bodemleven en de variatie aan plantensoorten afneemt. Om de flora en fauna te behouden, de biodiversiteit te vergroten en de kansen voor bos te verbeteren, is herstel van de bodem nodig. Steenmeel helpt daarbij.

Wat is steenmeel en wat doet het voor de bodem?

Steenmeel is een restproduct van de delving van lavagesteente. Dit 100% natuurlijke product krijgt een nieuwe toepassing in het herstel van o.a. het Nederlandse bos. De nuttige nutriënten van steenmeel komen langzaam vrij, wat gunstiger is voor het ecosysteemherstel. Monitoringsresultaten van eerdere steenmeelexperimenten zijn zeer bemoedigend! Deze laten een herstel van de bodem zien en ook heel belangrijk; géén ongewenste effecten. Naast het verspreiden van steenmeel draagt ook de aanplant van boomsoorten, zoals winterlinde, haagbeuk en hazelaar, bij aan het gewenste bodemherstel door het rijke strooisel.

Meer Informatie over steenmeel en toepassingen is te vinden op www.bosgroepen,nl/bosgroep-zuid-nederland.