Afvalstoffenheffing / Rioolheffing

Aanslagbiljet

Aanslagbiljet Afvalstoffenheffing / Rioolheffing

2e periode 2017 (mei t/m augustus)

Deze week valt bij u het aanslagbiljet Afvalstoffenheffing / Rioolheffing 2e periode 2017 in de bus.

De dagtekening van deze aanslag is 29 september 2017 en de vervaldatum 31 oktober 2017. Diegene die géén automatische incasso hebben dienen deze aanslag vóór de vervaldag te betalen via een bankopdracht of telebankieren.

Bij diegenen die de gemeente gemachtigd hebben voor automatische incasso wordt het bedrag in 4 termijnen van hun rekening afgeschreven en wel op de data 30 september, 31 oktober, 30 november en 30 december 2017. Op uw aanslag staat vermeld of u automatische incasso hebt.

Als u alsnog gebruik wilt maken van automatische incasso kunt u deze aanvragen bij de afdeling Bedrijfsvoering en Publiekszaken.

Wilt u meer weten? Inlichtingen kunt u verkrijgen bij de afdeling Bedrijfsvoering en Publiekszaken van de gemeente Bergeijk, telefoonnummer 0497-551455

2e periode 2017 (mei t/m augustus)

Deze week valt bij u het aanslagbiljet Afvalstoffenheffing / Rioolheffing 2e periode 2017 in de bus.

De dagtekening van deze aanslag is 29 september 2017 en de vervaldatum 31 oktober 2017. Diegene die géén automatische incasso hebben dienen deze aanslag vóór de vervaldag te betalen via een bankopdracht of telebankieren.

Bij diegenen die de gemeente gemachtigd hebben voor automatische incasso wordt het bedrag in 4 termijnen van hun rekening afgeschreven en wel op de data 30 september, 31 oktober, 30 november en 30 december 2017. Op uw aanslag staat vermeld of u automatische incasso hebt.

Als u alsnog gebruik wilt maken van automatische incasso kunt u deze aanvragen bij de afdeling Bedrijfsvoering en Publiekszaken.

Wilt u meer weten? Inlichtingen kunt u verkrijgen bij de afdeling Bedrijfsvoering en Publiekszaken van de gemeente Bergeijk, telefoonnummer 0497-551455