Afval

Huis aan huisinzameling afval start om 07.30 uur
De huis aan huisinzameling van PMD-afval, GFT-afval en restafval start om 07.30 uur. Zorg dat uw containers en zakken tijdig aan straat staan.

Baetsen haalt bij u in de straat PMD-zakken op, en ledigt GFT- en restafvalcontainers. Op sommige momenten wordt de route gewijzigd en komt de inzamelaar op een andere tijdstip dan u gewend was.

Voorkom ongemak en zet uw containers en zakken voor half 8 aan straat: dan weet u zeker dat ze geleegd en meegenomen worden.

Mocht uw adres toch vergeten zijn, neem dan contact op met het Servicepunt van Baetsen op telefoonnummer 088 – 02 33 201 of via mail: kempen@baetsen.com.
Geef uw klacht zo snel mogelijk; dan kan Baetsen voor een redelijke en adequate afhandeling zorgen.