AED

Meer overlevingskans bij hartstilstand

Oproep aan bedrijven en inwoners

Jaarlijks worden zo’n 18 inwoners uit Bergeijk getroffen door een hartstilstand. Zo’n 70% wordt thuis gereanimeerd en 23% overleeft de hartstilstand. Vaak wordt er gebruik gemaakt van een AED (een defibrillator)

Voor Bergeijk betekent dit dat door reanimatie ongeveer 4 mensenlevens per jaar worden gered. Dat is mooi, maar het kan natuurlijk beter. De gemeente Bergeijk en de kern-/dorpsraden willen er samen met u voor zorgen dat de overlevingskans bij een hartstilstand verhoogd wordt door het inrichten van zogenaamde 6-minutenzones: binnen 6 minuten moet er iemand met een AED bij het slachtoffer zijn en een burgerhulpverlener starten met reanimeren. De gemeente Bergeijk is aangesloten bij Hartslag Nu, dat zorgt voor ondersteuning van de werkgroepen en nazorg.

In de gemeente zijn al best veel AED’s aanwezig. Deze zijn niet altijd bereikbaar omdat ze binnen hangen. Ook zijn er onvoldoende mensen die weten hoe de AED werkt.

We roepen bedrijven op hun AED’s buiten te hangen, zodat ze 24/7 bereikbaar zijn.

We roepen inwoners op zich op te geven voor een reanimatie/AED-training

Interesse? Stuur een e-mail naar de 6-minutenwerkgroep in uw kern:

Contactpersonen 6-minutenwerkgroepen

Bergeijk ‘t Hof Frans Pasmans frans.pasmans@kpnmail.nl

Bergeijk ‘t Hof Rian Sengers f.sengers1@chello.nl

Bergeijk ‘t Loo Hans Hendriks hanspor@live.nl

Luyksgestel Wim Dirx wimdirx@live.nl

Riethoven Jan Antonis jan.antonis1@chello.nl

Riethoven Will van Gerwen willvangerwen@chello.nl

Weebosch Herman Ritter herman.ritter@brandaan.org

Westerhoven Helma van Gerven helmavangerven@zuidzorg.nl

Westerhoven Marcel Gladdines mgladdines@rodekruis.nl