Aanmoedigingsprijs

Winnaars BErgeijkGREEN
Aanmoedigingsprijs bekend
Vanavond(6-11-2018) heeft wethouder Stef Luijten (portefeuillehouder duurzaamheid) aan 7 duurzame initiatieven de BErgeijkGREEN aanmoedigingsprijs overhandigd. Met deze financiële ondersteuning kunnen de winnaars van start met de uitvoering van hun duurzame ideeën.

Inwoners, buurtverenigingen, scholen, sportclubs, bedrijven en vriendengroepjes zijn door de gemeente Bergeijk uitgedaagd om hun duurzame, groene, energiebesparende en creatieve ideeën in te zenden. Dit jaar had de gemeente te maken met een record aantal inschrijvingen voor de BErgeijkGREEN aanmoedigingsprijs. Het was aan een vakkundige jury, met o.a. de wethouder zelf, om alle inschrijvingen te beoordelen. Uiteindelijk zijn de volgende initiatieven in de prijzen gevallen:

  • Apotheek Bergeijk voor de het promoten van elektrisch rijden middels het beletteren van een duurzaamheidsboodschap op de eigen elektrische bezorgauto’s
  • Het bedrijf ‘Geard’ en basisschool de Zonnesteen voor de aankoop van een circulaire (voetbal) pannakooi op schoolplein van basisschool de Zonnesteen. Voorwaarde is dat de pannakooi ook buiten schooltijd gebruikt kan worden;
    Karolien Manders voor haar initiatief om een dorpsmoestuin in Riethoven te realiseren
  • Maarten van Ham van 1412 Marketing&Media voor de realisatie van een online platform (open source kennisdeling) met focus op alle aspecten van duurzaamheid om onze regio toekomstbestendig te laten zijn voor onze kinderen
  • Natuurtuin ‘t Loo voor het starten van het energieneutraal maken van ontmoetingscentrum De Wingerd
  • De ouderraad van basisschool de Zonnesteen voor het vergroenen van het schoolplein met dakbomen, groene hagen, moestuin en/of bloementuin;
  • Theo Schoenmakers voor het planten van krokussen en narcissen langs de weg Hoek-Lijnt.
    Jaarlijks ondersteunt de gemeente Bergeijk lokale initiatieven op het gebied van duurzaamheid waarvoor in totaal € 5000,- te verdelen is. Tot 21 oktober konden inwoners van de gemeente hun ideeën kenbaar maken.