Statiegeldalliantie

Bergeijk tekent de statiegeldalliantie Zwerfafval is al vele jaren één van de grootste ergernissen van Nederlanders. Het vervuilt de natuur en de woonomgeving en kost veel ge… Lees meer..

Boomfeestdag

Boomfeestdag

Operatie Boomfeestdag: Maak ‘t buiten beter! Ruim 3.500 stuks bomen en struiken werden woensdag 14 maart geplant door ongeveer 250 kinderen van alle basiss… Lees meer..

Rikken

Rikken bij Lucia.

Wie wil  bij ons komen rikken op vrijdagmiddag van half twee tot vier uur? U bent wel ouder dan 55 jaar. We komen samen in welzijnscentrum voor ouderen in Lucia. On… Lees meer..

Snelheid

Verkeershandhaving

Te hard rijden is een veelbesproken onderwerp wanneer het gaat om verkeersveiligheid. In overleg met de gemeente worden er door politie Eenheid Oost-Braba… Lees meer..

Zendmast

Zendmast op de Weebosch

Afgelopen woensdag was het dan toch zover. Er kon een bereikbaarheidsborrel gedronken worden op de Weebosch. Sinds die dag is namelijk de bereikbaarheid … Lees meer..

Natuurgebieden code geel

Code geel in natuurgebieden vanwege droogte

Op dit moment is code geel voor de natuurgebieden in Zuidoost–Brabant van kracht. Vanwege de droogte en de (harde) wind kan een … Lees meer..

Groene zolder

De zolder is altijd groener bij de buren

Beste inwoner van Bergeijk,

We wonen in ‘het groenste dorp van Europa’, en dan denken we niet aan het groen op bijgaand plaatje. Maar we k… Lees meer..

Financiële problemen

Bedrijf in financiële problemen?

Heeft u een mooi bedrijf, maar maakt u zich zorgen om de toekomst van uw bedrijf? Van winkelier, transportbedrijf, ICT-adviseur, bouwvakker t… Lees meer..

Beheer De Run

Agrariërs meer betrekken bij beheer De Run

Bestuurders ondertekenen intentieverklaring

Donderdag 1 maart 2018 hebben Waterschap De Dommel en gemeenten Bergeijk en Eersel de … Lees meer..

Buurtpreventie

Buurtpreventie, iets voor uw wijk?

Een veilige en leefbare woon- en werkomgeving dat willen we allemaal. Dus zorgen we er samen voor dat vandalisme, criminaliteit en verstoring… Lees meer..